Partners

Rafael heeft een nauwe samenwerking met een aantal zorgpartners.

 • Logopedie
  Logopedie Op Maat verzorgt individuele logopedie aan onze leerlingen.
 • Fysiotherapie
  Instituut fysiotherapie Odijk verzorgt fysiotherapie en Sensorische Integratie therapie.
 • De onderwijsbegeleiders
  De onderwijsbegeleiders begeleiden een 50-tal kinderen in de regio op gewone basisscholen. De scholen en leerkrachten van deze kinderen worden ook door de onderwijsbegeleiders begeleid.
 • Reinaerde
  Rafael heeft een intensieve samenwerking met Reinaerde. Er zijn twee groepen van het kinderdagcentrum op onze school gehuisvest. Op de onderbouw is dit groep Zwaan en op de bovenbouw is dit groep Roze. Deze leerlingen profiteren van de schoolse omgeving. De eventuele overstap naar school wordt gemakkelijker omdat kinderen het gebouw en de school al goed kennen.
  Tevens verzorgt Reinaerde de Ambulante Begeleiding in de groepen. Dit is voor leerlingen die meer zorg in de klas nodig hebben dan welke de school kan bieden. Hiervoor moet een indicatie aangevraagd worden via de jeugdarts of buurtteam medewerkers (Jeugdwet) of via de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
 • Speciaal Centraal
  Een samenwerking tussen 14  Speciale (voorheen Cluster 3) scholen in Utrecht, Gooi, Zeist, Eemland,  Amersfoort en Flevoland. Zie voor meer info: Speciaal Centraal.nl

Naast deze vaste partners die binnen onze school werken, werkt Rafael intensief samen met de Samenwerkingsverbanden uit onze regio.

Gezamenlijk gaan wij op zoek naar de beste plek en de beste begeleiding voor onze leerlingen. Samenwerking met o.a. Leerplicht, de William Schrikker Groep, de Down-poli, de Hoogstraat, Amerpoort, Zonnehuizen, Stichting MEE en vele anderen zijn hierbij belangrijk.