Ouders

Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school is voor alle betrokkenen belangrijk, maar in het bijzonder voor de leerlingen. Op Rafael informeren we en zoeken we op verschillende manieren contact met ouders.

Informatieavond (zie info-kalender)
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de leerkracht of leerkrachten en u ontvangt informatie over het programma van de groep voor het komende schooljaar.

Bezoek op school
Ouders kunnen een (gedeeltelijke) schooldag meemaken om te zien hoe alles reilt en zeilt in de groep van hun kind. Ouders maken een afspraak met de leerkracht via de telefoon of per e-mail.

Oudercontact
De meeste communicatie met de groepsleiding gebeurd via de mail of via ‘Klasbord’ (een beveiligde app-omgeving voor alle ouders van een groep). Via Klasbord worden er regelmatig foto’s of korte informatie met ouders gedeeld. Uiteraard kan er na schooltijd ook telefonisch met de groepsleiding gesproken worden.

Ontwikkelingsperspectief (OPP) bespreking
(zie info-kalender)
We hebben twee keer per jaar een oudergesprek. Voor de school is dit de gelegenheid om het Ontwikkelingsperspectief en het portfolio toe te lichten. Er wordt met alle ouders hiervoor een afspraak gemaakt. Aan het eind van het gesprek worden de ouders gevraagd het Ontwikkelingsperspectief te ondertekenen.

Ouderhulp
Wilt u ons graag helpen of bijvoorbeeld klassenouder worden? In de schoolgids vindt u meer informatie over ouderhulp of informeer gerust even bij de leerkracht.

Gebarencursus
3x per schooljaar organiseren we een gebarencursus voor personeel, stagiaires, ouders, begeleiders, opa’s en oma’s enz. De cursusdagen voor schooljaar 2021-2022 worden gehouden op locatie Attleeplantsoen van 19.30-21.30 uur.
Op de volgende dagen bent u van harte welkom:
Maandag 20 september
Woensdag 12 januari
Donderdag 7 april
Voor meer informatie over de gebaren, kijk op
Totale communicatie

Nieuwsbrief/website
Iedere maand komt er, via de mail, een nieuwsbrief met informatie die van belang is en een overzicht van de activiteiten in die maand. Iedere groep levert 1 x per jaar een bijdrage aan de nieuwsbrief. De nieuwsbrief is ook te lezen op onze website. Alle belangrijke informatie, protocollen, informatiekalender, schoolgids, schoolplan e.d. staan ook op deze website.

Tandarts
Twee keer per jaar bezoekt Jeugdtandzorg Utrecht onze school met de mobiele tandartspraktijk (TA-box). Hier worden de gebitten van de kinderen gecontroleerd en wordt er veel voorlichting gegeven over de verzorging van het gebit. Voor meer informatie over de mogelijkheden van Jeugdtandzorg Utrecht, klik op deze link of bezoek de website www.jtz-utrecht.nl