Uitstroom

De school zoekt bij uitstroom, samen met de ouders, de best passende setting. Na de uitstroom doet de Commissie van Begeleiding (CvB) een bestendigingsonderzoek en maakt hierover een analyse en evaluatie. Dit wordt 2 jaar na de uitstroom gedaan.
Voor meer informatie over de resultaten van de opbrengsten kun u Scholen op de kaart raadplegen of klik op deze link

Schooljaar 2020-2021
heeft een uitstroom van 35 leerlingen 

Ontwikkelingsperspectief
27 leerlingen
naar VSO ZML
Perspectief 4:     1 leerling
Perspectief 3:   11 leerlingen
Perspectief 2:   10 leerlingen
Perspectief 1:     5 leerlingen
4 leerlingen vroegtijdig uitgestroomd Perspectief 1:    2 leerlingen
Perspectief 2:    2 leerlingen
2 leerlingen naar VSO Mythylschool Perspectief 1:    1 leerling
Perspectief 2:    1 leerling
1 leerling verhuisd Perspectief 3:    1 leerling
1 leerling naar andere bestemming Perspectief 1:    1 leerling

Schooljaar 2019-2020
heeft een uitstroom van 29 leerlingen 

Ontwikkelingsperspectief
25 leerlingen
naar VSO ZML
Perspectief 3:  12 leerlingen
Perspectief 2:    9 leerlingen
Perspectief 1:    4 leerlingen
1 leerling vroegtijdig uitgestroomd Perspectief 1:    1 leerling (zorg)
1 leerling naar VSO Mythylschool Perspectief 1:    1 leerling
1 leerling verhuisd Perspectief 2:    1 leerling
1 leerling naar andere bestemming Perspectief 2:    1 leerling

Schooljaar 2018-2019
heeft een uitstroom van 39 leerlingen 

Ontwikkelingsperspectief
31 leerlingen
naar VSO ZML/Dagbesteding/
Verhuizing
Perspectief 3:  10 leerlingen
Perspectief 3:    1 leerling (verhuizing)
Perspectief 2:  20 leerlingen
Perspectief 1:    4 leerlingen
Perspectief 1:    2 leerlingen (dagbesteding)
5 leerlingen
vroegtijdig
uitgestroomd
Perspectief 1:    1 leerling (dagbesteding)
Perspectief 2:    1 leerling (SO)
Perspectief 3:    1 leerling (SO)
Perspectief 3:    2 leerlingen (verhuizing)
1 leerling vroegtijdig uitgestroomd Perspectief 1:    1 leerling
1 leerling naar Dagbesteding Perspectief 1:    1 leerling
1 leerling naar een VSO cluster 4 Perspectief 3:    1 leerling