Groepen

Indeling van de groepen

Uitgangspunt bij de indeling van de groepen is de behoefte/hulpvraag van de leerlingen en de OPP’s. Op onze school hebben we 5 stromen. Klik op de hieronder genoemde stromen voor meer informatie.

SL I      SL II     A     A/B     B

De afbeelding toont de totale opbouw van de groepen en de verschillende doorstromingsmogelijkheden daartussen. Bij elke groep staat ook aangegeven tot welke leerstroom deze behoort.