Curriculum

We werken met de leerlingen toe naar de kerndoelen voor Speciaal Onderwijs. We hebben leerroutes ontwikkeld om te werken binnen de verschillende ontwikkelingsperspectieven en de kerndoelen. In een leerroute leggen we de verbinding tussen de ontwikkelingsperspectieven, leeftijden en niveaus van ZML-leerlijnen gerelateerd aan de schoolstandaard. Deze schoolstandaard in combinatie met de leerroute van de leerling is ingevoerd binnen ons leerlingvolgsysteem. Het systeem genereert een passend aanbod van leerdoelen voor de leerlingen.

We bieden op deze manier een zeer divers onderwijsaanbod aan per vakgebied, dat zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de leerlingen en dat daarnaast uitdagend is. Binnen het leerlingvolgsysteem wordt het niveau en de doelen van de leerlijnen uitgewerkt samen met de gebruikte methodes en werkvormen. De leerkrachten starten het schooljaar met het maken van een groepsplan die gebaseerd is op de doelen binnen het leerlingvolgsysteem en het niveau van de leerlingen in de groep. We gaan er in eerste instantie vanuit dat alle leerlingen het aanbod kunnen krijgen vanuit een basisaanbod. Later zal er gekeken worden of het onderwijsaanbod ook aangepast moet worden aan het specifieke niveau van de leerlingen.

Binnen de school zijn Afsprakenkaarten/Curriculum per OPP-vakgebied ontwikkeld. Hierin staat beschreven hoe het onderwijs wordt aangeboden en welke afspraken hierover zijn. Daarin staan ook de onderwijsleertijden en de leerstandaarden en welke methodes en materialen worden gebruikt.
In onderstaande link kunt u de afsprakenkaart per vakgebied lezen.
De OPP vakgebieden zijn:
* Leren Leren, link
* Mondelinge taal, link
* Rekenen, link
* Schriftelijke taal, link
* Spel, link
* Wonen en vrije tijd, link
* Zelfbeeld en Sociaal gedrag, link

Voor vragen over het aanbod kunt u terecht bij de groepsleerkrachten.