Kennismaking of aanmelding

Als uw dochter of zoon in aanmerking komt voor een ZML (Zeer Moeilijk Lerend) school Speciaal Onderwijs cluster 3, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met Pien van Gendt (directeur) of Jenneke van der Wal (adjunct directeur). Zij kunnen u het een en ander vertellen over de school en u een rondleiding door de school geven. De ervaring leert dat het als prettig wordt ervaren om met eigen ogen te zien hoe de school er in de dagelijkse praktijk uit ziet.

Onderwerpen die aan bod komen tijdens het gesprek van de rondleiding zijn:

 • Wat is een ZML school en zal Rafael bij mijn kind passen?
 • Hoe geven wij ons onderwijs vorm?
 • Welke vorm van ondersteuning of therapieën zijn er mogelijk op Rafael?
 • Kan mijn kind extra zorg krijgen?
 • Hoe gaat de overstap?
 • Zijn er mogelijkheden voor logopedie of fysiotherapie?
 • Hoe meld ik me aan voor de naschoolse opvang?
 • Wat zijn de schooltijden?
 • Wat mogen de leerlingen meenemen om te eten?
 • U krijgt, wanneer nodig, uitleg over de procedure voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).
 • Er wordt gesproken over welke verwachting u als ouder heeft en welke verwachting wij als school hebben.

U kunt uw kind op elk moment in het schooljaar aanmelden. De meeste leerlingen starten echter bij de start van het nieuwe schooljaar of op het moment dat ze 4 jaar worden. We zoeken altijd samen naar het juiste en meest geschikte moment om over te stappen. Vaak is dit dus bij het begin van het schooljaar of ná een vakantie.

Het samenwerkingsverband in de gemeente waar de leerling woont zal een toelatingsverklaring moeten afgeven om onze school te mogen bezoeken. Leerlingen kunnen vanaf vierjarige leeftijd op onze school geplaatst worden en onze school bezoeken tot de leeftijd van 12 of 13 jaar.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de school.