Huisvesting

PCOU Willibrord (ons schoolbestuur) en de gemeente Utrecht zijn overeengekomen dat de huidige locaties van Rafael aan de Lanslaan en het Attleeplantsoen, samengevoegd gaan worden zoals is vastgesteld in het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting. Deze samenvoeging biedt de kans om de integrale samenwerking met de zorgpartners van Rafael te faciliteren. De samenvoeging van de huidige locaties zal worden gerealiseerd door vervangende nieuwbouw aan de Lanslaan.
In de zomervakantie van 2017 is de bovenbouw verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan. De onderbouw zit nog steeds aan het Attleeplantsoen. In het najaar van 2017 is het oude pand aan de Lanslaan gesloopt.
Er zijn ondertussen een 3-tal  informatieavonden voor de bewoners uit de wijk geweest, waarin zij werden geïnformeerd over de bouwplannen van Rafael. De verwachting van de start van de bouw laat op zich wachten, waardoor de oplevering nog niet bekend is. De onderbouw en de bovenbouw kunnen dan, wanneer het gebouw klaar is, gezamenlijk (samen met Reinaerde) het nieuwe pand betrekken.

Hieronder een tekening van de nieuwe school.