Huisvesting

PCOU Willibrord (ons schoolbestuur) en de gemeente Utrecht zijn overeengekomen dat de huidige locaties van Rafael aan de Lanslaan en het Attleeplantsoen, samengevoegd gaan worden zoals is vastgesteld in het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting. Deze samenvoeging biedt de kans om de integrale samenwerking met de zorgpartners van Rafael te faciliteren. De samenvoeging van de huidige locaties zal worden gerealiseerd door vervangende nieuwbouw aan de Lanslaan.
In de zomervakantie (2017) is de bovenbouw verhuisd naar de tijdelijke locatie aan de Bontekoelaan. De onderbouw zit nog steeds aan het Attleeplantsoen. In het najaar zal de sloop van het oude pand aan de Lanslaan starten.
Begin november is er een informatieavond voor de bewoners geweest, waarin zij werden geïnformeerd over de bouwplannen van Rafael. De verwachting is dat de start van de bouw in het begin van 2018 zal gaan plaatsvinden. De oplevering van het nieuwe pand zal dan waarschijnlijk in de zomer van 2019 worden verwacht. De onderbouw en de bovenbouw kunnen dan gezamenlijk (samen met Reinaerde) het nieuwe pand betrekken.