BSO


Als school hebben wij de zorg op ons genomen om uw kind na schooltijd ook op te (laten) vangen. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes en Reinaerde. Zij verzorgen samen de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is open op alle dagen van 14.15-17.45 uur. Op woensdag is de BSO voor kinderen van 4 tot 7 jaar (die dan nog geen les hebben) de gehele dag van 8.30-17.45 uur geopend.

De BSO is gevestigd in het pand aan het Attleeplantsoen. Kinderen van de Bontekoelaan of Hart van Noord komen na schooltijd met hun eigen leerlingenvervoer naar de BSO. Aangekomen op het Attleeplantsoen begeven zij zich naar de lokalen van Vriendjes. Deze lokalen zijn helemaal ingericht om te spelen, eten en ontspannen met elkaar. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de twee speelpleinen, gymzaal en het speellokaal om lekker te bewegen. Om 17.45 uur gaat de BSO dicht en kunnen ouders hun kind ophalen.

Hoewel de BSO vooral staat voor ontspanning, moeten medewerkers natuurlijk wel opgeleid zijn om met ‘onze’ kinderen te werken en hen de aandacht te geven die nodig is. De pedagogisch medewerkers zijn daarom speciaal opgeleid en ontvangen waar nodig begeleiding vanuit Reinaerde. Wanneer lastige situaties zich voordoen, of de groepsdynamiek extra aandacht vraagt, kan beroep gedaan worden op de ambulant begeleiders die ook verbonden zijn aan Rafael.

Ouders die meer informatie willen hebben over de BSO, of een keer willen komen kijken, kunnen contact opnemen met Vriendjes op telefoonnummer 030-7400488 of 06-45861631 of via info@vriendjes.nl

Conny de Waardt en Saskia van Blokland
www.vriendjes.nl