BSOAls school hebben wij de zorg op ons genomen om uw kind na schooltijd ook op te (laten) vangen. Dit doen wij door een samenwerking met Vriendjes en Reinaerde. Zij verzorgen samen de buitenschoolse opvang (BSO). De BSO is open op alle dagen van 14.15-17.45 uur.

De BSO is gevestigd in het pand aan de Bontekoelaan. Kinderen van het Attleeplantsoen worden na schooltijd door de BSO leidster opgehaald of komen met hun eigen leerlingen-vervoer naar de Bontekoelaan. Aangekomen op de Bontekoelaan begeven zij zich naar het lokaal van Vriendjes achterin de school. Dit lokaal is helemaal ingericht om te spelen, eten en ontspannen met elkaar. Om 17.45 uur gaat de BSO dicht en kunnen ouders hun kind ophalen.

Hoewel de BSO vooral staat voor ontspanning, moeten medewerkers natuurlijk wel opgeleid zijn om met ‘onze’ kinderen te werken en hen de aandacht te geven die nodig is. De pedagogisch medewerkers zijn daarom speciaal opgeleid en ontvangen waar nodig begeleiding vanuit Reinaerde. Wanneer lastige situaties zich voordoen, of de groepsdynamiek extra aandacht vraagt, kan beroep gedaan worden op de ambulant begeleiders die ook verbonden zijn aan Rafael.

Ouders die meer informatie willen hebben over de BSO, of een keer willen komen kijken, kunnen contact opnemen met Vriendjes op telefoonnummer 030-7400488 of 06-45861631 of via info@vriendjes.nl

Conny de Waardt en Saskia van Blokland
www.vriendjes.nl